Slide background

HJELP OSS Å BESKYTTE ARGAN SKOGEN

VELKOMMEN

Slide background

GJØR EN FORSKJELL

BIDRA TIL EN LYSERE FREMTID FOR AMAZIGH-FOLKET

Hvem hjelper vi

Omtrent to millioner mennesker i Marokko bor i og rundt argan skogen og er helt eller delvis avhengige av den for å overleve. Fremstilling av argan olje gir spesielt arbeid til kvinner, som tidligere ikke har hatt mulighet til lønnet arbeid.

Hva gjør vi

Argan skogen er truet av overforbruk, avskogning og kanskje noe mer overraskende, geiter. Vi arbeider for a bevare argan skogen gjennom en rekke ulike tiltak, og slik sikre at mennesker og dyr kan fortsette å bo og leve der de har tilhørt i århundrer.

Hvordan bidrar vi

Gjennom aktiv deltagelse fra lokalbefolkningen skal vi hjelpe til med å fremdrive, plante og gro trær som de lokale kan høste fruktene av. Opplæring, kursing, og annen hjelp som lese- og skrive opplæring for kvinner er også en del av prosjektet.


“The best time to plant a tree was 20 years ago. The next best time is now” -Chinese Proverb