About

Bak Argan Care

Argan Care ble etablert etter et lengre opphold i Marokko da jeg var der for å forske til masteroppgaven min. Jeg skulle finne ut hvordan det var for kvinner som lever i argan skogen å ha lønnet arbeid. Disse kvinnene har nemlig ikke hatt mulighet til lønnet arbeid tidligere av kulturelle grunner. Hovedmålet var å finne ut hvordan det påvirker familie-livet og selvfølelsen deres at de er i arbeid.

Befolkningen som lever i og rundt argan skogen kalles Amazigh (også kjent som Berbere). Amazighene har i århundrer produsert argan olje til bruk i mat. Etter at forskning har vitenskapelig bevist den høye kvaliteten på argan olje, både til bruk i mat og til hud og hår, har etterspørselen skutt i været internasjonalt. Verden over beskrives argan olje som ”flytende gull”, og det med god grunn.

På grunn av den økende etterspørselen av argan olje internasjonalt ble det opprettet kvinne-kooperativer i og rundt argan skogen. Det første kooperativet åpnet i 1998 og på grunn av dens suksess så finnes det nå rundt 150 kooperativer spredt rundt argan skogen. Her arbeider lokale kvinner med sammen med å produsere argan olje. Argan treet symboliserer styrke, lang levetid, resistens og håp. Gjennom treets frukter, mat til dyr og oljeekstrakt besørger treet livsgrunnlag for millioner av mennesker som lever i fattige og meget isolerte områder av Marokko. Argan treet er dypt forankret i Amazigh-kulturen, ikke rart at det er temaet av hundrevis av historier, dikt og sanger.

Benedicte Westre Skog

img_9354