Hvorfor er det så viktig å beskytte argan skogen?

Inntekter og levekår: spesielt for kvinner: Millioner av mennesker lever i argan skogen og er avhengige av den for å sikre inntekt. Arbeidet med å fremstille argan oljen blir hovedsaklig utført av kvinner. Arbeid på argan olje kooperativer gir kvinnene som bor på landsbygdene i Marokko tilgang til lønnet arbeid, noe de fleste av dem aldri har hatt før. Lønnet arbeid for kvinner gir et viktig bidrag til økonomien i husholdningen, men er kanskje enda viktigere for kvinnenes selvfølelse og selvtillit. Arbeid for kvinner var tidligere hovedsaklig i hjemmet. Arbeid utenfor hjemmet gir kvinnene bedre mulighet til å dele sine tanker, problemer og gleder med hverandre. Kvinnene kan nå hjelpe hverandre med hverdagslige problemer og kan støtte hverandre i det som ofte kan være en tøff hverdag.

Tilgangen på nøtter fra argan treet og rettferdige lønninger er helt essensiell for at disse kvinnene nå har mulighet til arbeide seg ut av ekstrem fattigdom, og at familiene skal kunne fortsette å bo i de områdene de alltid har gjort.

Jorderosjon og forørking: Argan skogen i Marokko er truet av overforbruk og avskogning. Skogen er essensiell for naturen i Marokko. Den bidrar til å beskytte vannressurser og hindrer jorderosjon og forørking. Trærne binder også som andre trær mye karbon. Argan skogen er faktisk så viktig for naturen og menneskene i Marokko at UNESCO erklærte den et biosfærereservat i 1998.

Naturmangfold: Argan skogen er hjemmet til flere dyre- og plantearter. Reduksjon i skogarealet har store konsekvenser for mange arter som uten skogen vil ha vanskelig for å overleve.

Mat og medisiner: Olje fra fruktene på argan trærne kan fremstilles på to måter en kulinarisk versjon (til matlaging) av og en kosmetisk versjon. De senere årene har argan olje blitt superpopulært i hele verden etter at det ble påvist hvor effektiv oljen er i bekjempelse mot rynker. Oljen brukes også til å lege sår og utslett. Forsking viser også at argan olje gjør svært godt for hjertet på grunn av sitt høye nivå av omega-3 fettsyrer.