Planting av Argan trær

Prosjektet er det første av sitt slag i dette området og spenner seg over et område på 200 mål, eller 40 fotballbaner om du vil, i Messguina skogen i sør-vest Marokko. Prosjektet hadde oppstart i mars 2016

 De viktigste aktivitetene i prosjektet er:

 • Dyrking og planting av argan trær
 • Rehabilitering av trær, beskjæring og trimming av greiner
 • Teknisk og praktisk opplæring til lokalbefolkningen om regenerering av argan trær gjennom workshops som deltakerne kan gjøre i praksis rundt sitt eget bosted
 • Spre kunnskap og bevissthet om viktigheten av å ta være på argan skogen
 • Lese og skrive opplæring til kvinner i prosjektområdet

Hvordan aktivitetene utføres:

 • Gjennom workshops som tar for seg tema om den biologiske betydningen av å ta vare på argan skogen og hvordan en forvalter argan trær på en bærekraftig måte
 • Det er lokalbefolkningen som utfører arbeidet til sin egen fordel sammen med Argan Care sin partnerorganisasjon i Marokko
 • Opplæring i ledelse, kvalitetskontroll, kommunikasjon etc. for ansatte (kvinner) ved argan kooperativer i området

Hvilke mål som oppnås gjennom aktivitetene:

 • Lokale innbyggere vil bli mer aktiv på bevaring av argan trær gjennom kursing og vil etter at prosjektet er avsluttet ha kunnskap nok til å fortsette på egenhånd og lære videre det man har lært til videre generasjoner
 • Deltakerne i prosjektet skal sette opp gjerder rundt områdene hvor nye trær plantes for å besørge at de ikke blir spist av dyr
 • Deltakerne i prosjeket får en økt bevissthet av at man ikke skal plukke frukt direkte fra trærne, men å høste dem når de er modne og falt fra stammen. Dette øker sjansen for at frukt kommer tilbake neste sesong
 • Opplæring ved argan kooperativer vil føre til økt produktivitet, produksjon og salg. Dette vil føre til økt levestandard for kvinnene som er ansatt der
 • Ovennevnte punkter vil generere inntekter til lokalbefolkningen gjennom disse aktivitetene
IMG_6657

Argan trær som befinner seg i sørvest-Marokko. Et unikt område hvor jordsmonnet er halvørken. Trærne med sine lange røtter, holder på vannet i jorden og beskytter derfor både jord og klima. Trærne er en viktig inntektskilde lokalt og hvert enkelt tre kan leve i opp til 150 år (!)

 

IMG_0919

Benedicte sammen med noen av kvinnene som har fått hjelp til å starte et kooperativ hvor de produserer Arganolje og andre produkter laget av lokale råvarer.

 

Geitene klatrer i Argan trærne for å spise blader og frukt. Et artig syn, men skadelig for trærne.