Om prosjektet

Prosjektet er det første av sitt slag i dette området og spenner seg over et område på 200 mål, eller 40 fotballbaner om du vil, i Messguina skogen i sør-vest Marokko. Prosjektet skal gå over to år med oppstart i mars 2016

 De viktigste aktivitetene i prosjektet er:

 • Dyrking og planting av argan trær
 • Rehabilitering av trær, beskjæring og trimming av greiner
 • Teknisk og praktisk opplæring til lokalbefolkningen om regenerering av argan trær gjennom workshops som deltakerne kan gjøre i praksis rundt sitt eget bosted
 • Spre kunnskap og bevissthet om viktigheten av å ta være på argan skogen
 • Lese og skrive opplæring til kvinner i prosjektområdet

Hvordan aktivitetene skal utføres:

 • Gjennom workshops som tar for seg tema om den biologiske betydningen av å ta vare på argan skogen og hvordan en forvalter argan trær på en bærekraftig måte
 • Det er lokalbefolkningen som utfører arbeidet til sin egen fordel sammen med Argan Care sin partnerorganisasjon i Marokko
 • Opplæring i ledelse, kvalitetskontroll, kommunikasjon etc. for ansatte (kvinner) ved argan kooperativer i området

Hvilke mål som oppnås gjennom aktivitetene:

 • Lokale innbyggere vil bli mer aktiv på bevaring av argan trær gjennom kursing og vil etter at prosjektet er avsluttet ha kunnskap nok til å fortsette på egenhånd og lære videre det man har lært til videre generasjoner
 • Deltakerne i prosjektet skal sette opp gjerder rundt områdene hvor nye trær plantes for å besørge at de ikke blir spist av dyr
 • Deltakerne i prosjeket får en økt bevissthet av at man ikke skal plukke frukt direkte fra trærne, men å høste dem når de er modne og falt fra stammen. Dette øker sjansen for at frukt kommer tilbake neste sesong
 • Opplæring ved argan kooperativer vil føre til økt produktivitet, produksjon og salg. Dette vil føre til økt levestandard for kvinnene som er ansatt der
 • Ovennevnte punkter vil generere inntekter til lokalbefolkningen gjennom disse aktivitetene
IMG_6657

Argan trær som befinner seg i sørvest-Marokko. Et unikt område hvor jordsmonnet er halvørken. Trærne med sine lange røtter, holder på vannet i jorden og beskytter derfor både jord og klima. Trærne er en viktig inntektskilde lokalt og hvert enkelt tre kan leve i opp til 150 år (!)

Argan skogen er beskyttet av UNESCO Biosphere Reserve. Argan treet er et av de eldste trærne i verden og er det eneste treet som overlevde den siste istiden. Dette er på grunn av de eksepsjonelt lange røttene til treet og muligheten til å gå i dvale over lengre perioder med tørke og andre harde klimaforhold. Argan treet er viktig for miljøet for det forhindrer forørking og beskytter tusenvis av andre plante- og dyrearter i området.

Argan skogen står i dag i risiko for utryddelse på grunn av manglende kunnskap om hvordan trærne skal behandles. Med den økende produksjonen av argan olje har dette også gått utover trærnes helse ved at frukten plukkes rett fra trærne i stedet for å vente til frukten er moden og faller av stammen.

IMG_0919

Benedicte sammen med noen av kvinnene som har fått hjelp til å starte et kooperativ hvor de produserer Arganolje og andre produkter laget av lokale råvarer.

Det har blitt gjort flere forsøk med å plante nye argan trær de senere årene uten stor suksess. Det er dette Argan Care skal være med på å endre. Vi har laget en omfattende plan som går ut på å dyrke, plante og gro trær og passe på at de får vokse seg sterke. Noe av det viktigste arbeidet med å plante trær er å passe på at de får stå i fred og slå dype røtter. Det kan ta opp til 15 år før argan trær bærer frukt. Geiter og andre dyr er glad i å spise bladene på trærne så en viktig del av arbeidet vårt er å gjerde trærne inne slik at dyr ikke kan ødelegge deres vekst. En del av prosjektet er også å opplyse gjetere og lokalbefolkningen om hvordan de kan beskytte argan trærne.

Geitene klatrer i Argan trærne for å spise blader og frukt. Et artig syn, men skadelig for trærne.