Tree of Empowerment
– Women’s Argan Oil Cooperatives in Morocco
MSc International Development, Utrecht University 2013

Livets tre

Ansettelse på Argan kooperativer er en av få muligheter til betalt arbeid for kvinner i rurale sør-vest Marokko. Denne  avhandlingen beskriver betydningen av å ha lønnet arbeidet utenfor hjemmet.

Avhandlingen er den første i sitt slag som tar for seg den sosial-økonomiske delen av Argan-olje industrien.  Tre ulike kooperativer står i fokus og det blir gitt anbefalinger for tiltak for at kvinners myndighet, økonomiske selvstendighet og levekår skal bli videre forbedret.

Les hele avhandlingen her (på engelsk): Tree of Empowerment – Benedicte Westre Skog.