Hvorfor det er viktig å beskytte Argan skogen

Argan treet har eksistert i over 80 millioner  år! Det overlevde den siste istiden og er utelukkende endemisk til det sørvestlige Marokko. Arganskogen utgjør en spesifikk biotop som ble erklært som biosfærereservat av UNESCO i 1998. Argan treet vokser veldig sakte, men det er ekstremt motstandsdyktig. Det kan leve i 150 år eller mer, og på grunn av sitt dype rotsystem kan det overleve lange perioder med tørke. Nettopp derfor blir Argan treet ofte betraktet som en ultimate krigeren når ørkenen nærmer seg.

Dagliglivet til innbyggerne i Arganskogen er sterkt forbundet med treet. Trærne gir ly fra solen og det lages produkter fra treet som brukes til kosthold samt som medisinske og kosmetiske formål.

Dessverre har Arganskogen i løpet av det 20. århundret blitt redusert med 50% og i noen områder er trærnes tetthet 66% lavere enn for 50 år siden!

The issues


Inntekter og levekår, spesielt for kvinner

Millioner av mennesker lever i Arganskogen og er avhengige av den for å sikre inntekt. Arbeidet med å fremstille argan oljen blir hovedsaklig utført av kvinner. Arbeid på Argan olje kooperativer gir kvinnene som bor på landsbygdene i Marokko tilgang til lønnet arbeid, noe de fleste av dem aldri har hatt før. Lønnet arbeid gir et viktig bidrag til økonomien i husholdningen, men er kanskje enda viktigere for kvinnenes selvfølelse og selvtillit. Å tilbringe tid utenfor hjemmet gir dessuten kvinnene bedre mulighet til å dele sine tanker, problemer og gleder med hverandre. Kvinnene støtter hverandre i hverdagslige utfordringer og kan hjelpe hverandre i det som ofte kan være en tøff hverdag.

Tilgangen på nøtter fra Argan treet og rettferdige lønninger er helt essensielt for at disse kvinnene kan kunne jobbe seg ut av ekstrem fattigdom, og for at familiene skal kunne fortsette å bo i de områdene de har gjort i flere århundrer.

Argan Care

Jorderosjon og forørkning
Argan skogen i Marokko er truet av overforbruk og avskogning. Skogen er essensiell for naturmangfoldet i Marokko. Den bidrar til å binde vannressurser og hindrer jorderosjon og forørking. Trærne binder også mye karbon. Argan skogen er faktisk så viktig for naturen og menneskene i Marokko at UNESCO erklærte den et biosfærereservat i 1998.

Naturmangfold
Argan skogen er hjemmet til tusenvis av dyre- og plantearter. Reduksjon i skogarealet har store konsekvenser for mange arter som vil ha vanskelig for å overleve uten den.

Mat og medisiner
Olje fra frukten på Argan trærne kan både til matlaging og til kosmetisk bruk. De senere årene har Argan olje blitt super-populært i hele verden etter at det ble påvist hvor effektiv oljen er i bekjempelse mot rynker og til å lege sår, utslett og eksem. Forsking viser også at Argan olje er sunt for hjertet på grunn av sitt høye nivå av omega-3 fettsyrer.

freccia