Vi styrker kvinners muligheter

 

Millioner av mennesker lever i Arganskogen og er avhengige av den for å sikre inntekt. Folkeslaget som lever i dette området heter Amazigh, bedre kjent som Berber.

Arbeidet med å fremstille argan olje blir hovedsaklig utført av kvinner. Kooperativer i området gir kvinnene tilgang til lønnet arbeid, noe de fleste av dem ikke har hatt tilgang på tidligere. Lønnet arbeid utgjør et viktig bidrag til husholdningsøkonomien, men er kanskje enda viktigere for kvinnenes selvfølelse og selvtillit. Å tilbringe tid utenfor hjemmet gir dessuten kvinnene mulighet til å dele sine tanker, utfordringer og gleder med andre kvinner. De støtter hverandre i sine hverdagslige utfordringer og kan hjelpe hverandre i det som ofte kan være en tøff hverdag på landsbygden.

Tilgangen på Argan trær, muligheten til arbeid og rettferdige lønninger er helt essensielt for at disse kvinnene kan komme seg ut av fattigdom. En sunn Argan skog er også viktig for at berberne skal kunne fortsette å bo i de områdene de har gjort i flere århundrer. Når trærne forsvinner så sprer nemlig Sahara ørkenen seg og det blir umulig å bo der.

Livet i Argan skogen er veldig forskjellig fra andre områder i Marokko. På landsbygden lever man på en veldig tradisjonell måte og kvinner deltar ofte ikke i inntektsgivende, organisert arbeid. Argan olje kooperativer er organisert slik at alle ansatte skal være involvert i demokratiske beslutningsprosesser på lik linje. De fleste kooperativer har årlige møter der medlemmene stemmer over hvem som skal være en del av styret og administrasjonen.

Det er etablert mange kvinne-kooperativer i Marokko det siste tiåret, noe som har gitt sysselsettingsmuligheter for berber kvinnene som bor i landsbyene. Kvinners viktige arbeid i kooperativer bør utvikles for å sikre fortsatt vekst av arganindustrien og skogens helse.


Fra kvinner på Arganolje kooperativer: 

«Det har gitt meg friheten til å forlate huset alene for å gå på jobb og souken (det lokale markedet).» 

«Jeg har blitt bedre organisert. Jeg spiser til bestemte tider, jobber, sover ikke så mye, og nå føler jeg at livet mitt har en mening.» 

«Å jobbe i kooperativ har hatt en positiv innvirkning på livet mitt. Jeg har det bra. Jeg har lønn. Hvis jeg vil ha noe, kjøper jeg det. Før hvis jeg ville ha noe, kunne jeg ikke gjøre noe med det. Nå kan jeg. Det har gitt meg en frihet jeg ikke hadde før.»

Ansettelsesmuligheter hos argan oljekooperativer har gitt kvinner en ressurs de ikke hadde før. De har bidratt til å endre reglene og normene i Berber-samfunnet som så lenge har hindret kvinner i å søke arbeid utenfor husholdningen. Ressursene disse kvinnene får, og betydningen og motivasjonen kvinnene får ved å jobbe fungerer som et stort skritt på vei til økt selvstendighet og likestilling mellom kjønnene.

 

freccia