Vi bidrar til å oppnå FN sine bærekraftsmål

Vi har spesielt fokus på mål nummer 5, 8 og 15.
5: Likestilling mellom kjønnene
8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
15: Livet på land

Vi planter trær

Omtrent to millioner mennesker i Marokko bor i Argan skog området som er sør-vest i landet. Mange av dem har skogen som sitt levebrød. Vi hjelper lokalbefolkningen med inntekter gjennom bærekraftig forvaltning av det unike økosystemet som Argan skogen er.
Dette bidrar også globalt til å beskytte naturen og livet på jorden.


Vi styrker kvinners muligheter

Vi jobber med kvinnekooperativer i Argan skog området. Kooperativene gir de ansatte opplæring og bidrar til at kvinner i disse områdene kan drive med organisert arbeid og få egen inntekt, ofte for første gang i sitt liv. Vi hjelper kooperativer med salg, markedsføring og generell skalering slik at de kan drive internasjonal handel på en bærekraftig måte.

Women empowerment i praksis!

 


Vi er en del av å skape bærekraftige lokalsamfunn

Vi øker bevisstheten om den skjøre tilstanden til den unike Argan skogen, det eneste stedet i verden Argan trær vokser. Argan skogen står på UNESCO sin verdensarv liste, men står allikevel i fare for å bli utryddet. Argan Care bidrar til opplæring og bevisstgjøring blant lokalbefolkningen om hvordan de kan ta seg av naturressursene og samtidig generere inntekter. Vi bidrar til en fremtid der gutter og jenter har like muligheter, på en planet som blir ivaretatt for kommende generasjoner.

freccia