Argan Care – kort fortalt

Benedicte grunnla Argan Care for å arbeide med problemstillingene hun kom frem til i sin masteroppgave fra Universiteit Utrecht om kvinnelige arganolje-kooperativer i Marokko i 2013.
Hun forsket på hvordan det var for kvinner som lever i argan skogen å ha lønnet arbeid for første gang i historien. Disse kvinnene har nemlig ikke hatt mulighet til lønnet arbeid tidligere av kulturelle grunner. Hovedmålet var å finne ut hvordan det påvirker familie-livet og selvfølelsen deres at de er i arbeid.

Befolkningen som lever i og rundt argan skogen kalles Amazigh (også kjent som Berbere). Amazighene har i århundrer produsert argan olje til bruk i mat. Etter at det ble vitenskapelig bevist at den høye kvaliteten på argan olje, både til bruk i mat og på hud og hår, har etterspørselen skutt i været internasjonalt. Verden over beskrives argan olje som ”flytende gull” og det med god grunn.

På grunn av den økende etterspørselen av argan olje internasjonalt ble det opprettet kvinne-kooperativer i og rundt argan skogen. Det første kooperativet åpnet i 1998 og på grunn av dens suksess så finnes det nå rundt 150 kooperativer spredt rundt argan skogen. Her arbeider lokale kvinner med sammen med å produsere argan olje. Argan treet symboliserer styrke, lang levetid, resistens og håp. Gjennom treets frukter, mat til dyr og oljeekstrakt besørger treet livsgrunnlag for millioner av mennesker som lever i fattige og meget isolerte områder av Marokko. Argan treet er dypt forankret i Amazigh-kulturen, ikke rart at det er temaet av hundrevis av historier, dikt og sanger.

Fokusområder

Argan Care har 3 hoved-fokusområder:

 1. Bærekraft og klima med fokus på Argan skogen
 2. Styrke kvinners rolle i samfunnet
 3. Utdanning
 • Rundt to millioner mennesker bor i området hvor vi har våre prosjekt
 • Menneskene der har Argan skogen som en stor del av sitt levebrød
 • Produksjon og salg av produkter fra Argan treet har i senere tid gitt muligheten for kvinner å få lønnet arbeid
 • Argan-skogen er utrydningstruet på grunn av overforbruk, klimaendringer og for lite kunnskap om hvordan en kan ta vare på naturressursene i området.
 • Vi jobber for å beskytte skogen slik at menneskene og dyrene i området kan fortsette å leve i området og leve av skogen på en bærekraftig måte
Hovedaktiviteter
 • Dyrking og planting av nye Argan trær
 • Rehabilitering av trær, beskjæring av greiner
 • Teknisk og praktisk opplæring til lokalbefolkningen om regenerering av Argan trær gjennom workshops som deltakerne kan gjøre i praksis rundt sitt eget bosted
 • Spre kunnskap og bevissthet om viktigheten av å ta være på skogen
 • Lese og skrive opplæring til kvinner i prosjektområdet
Resultater
 • Lokale innbyggere vil blir bevisst på hvorfor det er viktig å ta vare på skogen
 • Deltakerne får hjelp til å generere egen inntekt, noe som igjen er positivt for skogen
 • Deltakerne i prosjektet skal sette opp gjerder rundt områdene hvor nye trær plantes for å besørge at de får gro skikkelige røtter og vokse seg sterke
 • Lokalbefolkningen får en økt bevissthet av at man ikke skal plukke frukt direkte fra trærne, men å høste dem når de er modne og falt fra stammen. Dette øker sjansen for at frukt kommer tilbake neste sesong
 • Opplæring ved argan kooperativer vil føre til økt produktivitet, produksjon og salg. Dette vil føre til økt levestandard for kvinnene som er ansatt der
 • Lokalbefolkningen får kunnskap til å fortsette på egenhånd etter at prosjektet er avsluttet

Resultatene blir en fantastisk vinn-vinn situasjon hvor det å ta være på skogsområdet vil føre til større inntektsmuligheter for lokalbefolkningen

Betydning
 • Vårt arbeidet er viktig, og vi ønsker virkelig å hjelpe lokalbefolkningen. Vi ønsker en bedre og lysere fremtid for barna i området, og vi ønsker å beskytte naturen og den dyrebare Argan skogen som er i kritisk tilstand i dag. Hvis Argan skogen  forsvinner, vil Sahara-ørkenen spre seg og gjøre det umulig for mennesker å fortsette å bo der
 • Argan skogen er ikke veldig kjent utenfor Marokko, og dermed består arbeidet vårt mye av å gjøre informativt arbeid for mennesker over hele verden gjennom våre sosiale medier og andre plattformer.
 • Argan Care er en liten organisasjon med base i Norge som samler inn penger fra private givere like mye som små og store bedrifter. Felles for alle giverne og partnere er at de har tro på organisasjonen og ser at deres bidrag virkelig gjør en endring.
 • Argan Care er basert på frivillighet og støttes av noen veldig engasjerte og smarte mennesker som bidrar med sin kompetanse innen felt som innsamling, events management, digital consulting og så videre.
Fremtidsplaner
 • Fortsett arbeidet med å rehabilitering og plante  nye Argan-trær i nye
 • Bygge et nytt kooperativ som vil skape 100 nye arbeidsplasser
 • Styrke vårt engasjement for lokale barn ved å bidra til flere muligheter til utdanning, spesielt for jenter
 • Bygge en barnehage i tilknytning til kooperativet
freccia