Vårt prosjektet i Marokko er det første av sitt slag i Messguina området sør-vest i Marokko og brer seg over et område på 200 mål (utgjør 40 fotballbaner!) 

De viktigste aktivitetene 

 • Dyrking og fremstilling av argan trær
 • Rehabilitering av trær, beskjæring og trimming av greiner
 • Teknisk og praktisk opplæring til lokalbefolkningen om regenerering av argan trær gjennom workshops som deltakerne kan gjøre i praksis rundt sitt eget bosted.
 • Spre kunnskap og bevissthet om viktigheten av å ta være på argan skogen

Hvordan aktivitetene utføres

 • Gjennom workshops som tar for seg tema om den biologiske betydningen av å ta vare på argan skogen og hvordan en forvalter argan trær på en bærekraftig måte.
 • Det er i sin helhet kun lokalbefolkningen i området som skal utføre arbeidet til sin egen fordel sammen med Argan Care sin partnerorganisasjon i Marokko.
 • Opplæring i ledelse, kvalitetskontroll, kommunikasjon etc. for ansatte (kvinner) ved argan kooperativer i området.

 

Hvilke mål som oppnås 

 • Lokale innbyggere vil bli mer aktiv på bevaring av argan trær gjennom kursing og vil etter at prosjektet er avsluttet ha kunnskap nok til å fortsette på egenhånd og lære videre det man har lært til videre generasjoner.
 • Lokalbefolkningen vil få en økt bevissthet rundt skaden det gir på trærne når gjetere lar husdyr beite på trærne.
 • Lokalbefolkningen vil få en økt bevissthet rundt skadeomfanget det gir å hugge argan trær til bruk som ved.
 • Deltakerne i prosjektet skal sette opp gjerder rundt områdene hvor nye trær plantes for å besørge at de ikke blir spist av dyr.
 • Deltakerne i prosjeket får en økt bevissthet av at man ikke skal plukke frukt direkte fra trærne, men å høste dem når de er modne og falt fra stammen. Dette øker sjansen for at frukt kommer tilbake neste sesong.
 • Opplæring ved argan kooperativer vil føre til økt produktivitet, produksjon og salg.  Dette vil føre til økt levestandard for kvinnene som er ansatt der.

Argan trær vokser i halvørkenen og er svært motstandsdyktige mot endringer i klima.

Geiter er usedvanlig flinke til å klatre og elsker Argan frukten som vokser på trærne. En del av prosjektet vårt er å utdanne bønder om geitene skader trærne, hvorfor dette er et problem og bidra til måter å unngå det på.

freccia