Argan Care har siden 2016 plantet Argan-trær i den truede Argan-skogen i Marokko. Med klimaendringer og andre miljømessige og menneskelige faktorer har skogsområdet sørvest i Marokko blitt redusert med høy fart. Treplantingen har så langt vært vellykket, og vi ser nå at trærne vokser, noe som gir håp om at skogen vil fortsette å eksistere. Argan-treet er viktig for å hindre at Sahara-ørkenen ikke sprer seg og tar over skogsområdet. Det er også viktig for tusenvis av andre mindre plantearter at Argan trærne eksisterer. Derfor er vi glade for å introdusere et nytt prosjekt som vi har valgt å kalle urte- og medisinplante-prosjektetet. Dette er et prosjekt som vil bidra til å besørge at mindre, men viktige planter ikke utryddes i dette området. Pilotprosjektet vil starte med å plante en hage i tilknytning til et kvinne-kooperativ hvor det produseres Argan olje og andre produkter fra Argan skogen. Kvinnene vil kunne bruke plantene i produktene de lager og dermed vil de utvide sitt produktlager. Dette skaper flere inntektsmuligheter.

Hagen vil også brukes til pedagogiske formål for barn og unge i området. Befolkningen i det sørvestlige Marokko har en lang tradisjon for å bruke urter og planter i deres daglige liv, en kunnskap som forsvinner mer og mer hos den yngre generasjonen. Med det globale fokuset på FNs bærekraftsmål vil dette være et viktig bidrag til å gi lokal ungdom kunnskap om naturen som omgir dem. Hovedmålet er å bevare den unike biologiske arven og gjøre den interessant for den unge generasjonen.

Hovedmål

  • Overføring av tradisjonell kunnskap fra eldre til den yngre generasjon
  • Opplæring om skogforvaltning og plantemangfold
  • Opplæring i permakultur og biologisk mangfold
  • Inspirer lokale ungdommer til å bruke skogen som en inntektskilde på en bærekraftig måte
  • Bidra til å bevare viktige planter som er utrydningstruet
  • Hvis pilotprosjektet anses å være vellykket, vil prosjektet implementeres i andre områder av Argan-skogen

Fakta

  • Plantingen starter våren 2021 i landsbyen Aglagal, som ligger i Souss-Massa-regionen, omtrent 25 kilometer fra Agadir, hovedstaden i regionen.
  • Hagen er 200 m2, og ligger like ved Ifoulkiten Aguerd kooperativet som spesialiserer seg på produksjon av Argan olje.
  • Antall kvinner ansatt ved kooperativet: 30
  • Antall skolebarn i området: 90
freccia